• Waluty:
      Zaloguj si臋    Utw贸rz konto     Polska 
  • Darmowa wysy艂ka powy偶ej 500z艂
  • Przeceny do -50%
  • 30 Dni na Wymian臋 lub Zwrot.
Str. g艂贸wna ::  Dostawa towaru

Dostawa towaru

1.SK艁ADANIE ZAM脫WIE艃
鈻 Klient celem Z艂o偶enia Zam贸wienia wype艂nia Formularz Zam贸wienia udost臋pniony przez Sprzedaj膮cego na Stronie.
鈻 Sk艂adaj膮c Zam贸wienie, Klient nie jest obowi膮zany do za艂o偶enie konta na Stronie. Za艂o偶enie przez Klienta Konta powinno zosta膰 dokonane zgodnie z instrukcjami zawartymi na Stronie.
鈻 Z艂o偶enie Zam贸wienia za po艣rednictwem Strony stanowi ofert臋 zakupu w rozumieniu art. 66 搂 1 Kodeksu cywilnego.
鈻 W celu Z艂o偶enia Zam贸wienia Kupuj膮cy zobowi膮zany jest do akceptacji opcji 鈥瀋ookies鈥 oraz posiadania aktywnego interpretatora JavaScript.
鈻 Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do podania najp贸藕niej na pocz膮tku sk艂adania zam贸wienia, czy maj膮 zastosowanie jakiekolwiek ograniczenia w dostarczeniu Towaru oraz jakie sposoby p艂atno艣ci s膮 akceptowane.
鈻 Sprzedaj膮cy akceptuje nast臋puj膮ce formy p艂atno艣ci za Zam贸wienia:
- przelew bankowy
- za pobraniem
鈻 Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do poinformowania Klienta w drodze jednoznacznego sformu艂owania, i偶 z艂o偶enie zam贸wienia poci膮ga za sob膮 obowi膮zek zap艂aty na rzecz Sprzedaj膮cego, a Kupuj膮cy zobowi膮zuje si臋 potwierdzi膰, odznaczaj膮c stosowny przycisk na Stronie, 偶e ma 艣wiadomo艣膰 obowi膮zku zap艂aty za z艂o偶one zam贸wienie.
鈻 Kupuj膮cy o艣wiadcza, 偶e wszystkie dane przekazane w celu zakupienia Produktu s膮 zgodne z prawd膮, oraz 偶e jest on uprawniony do u偶ywania karty kredytowej, konta lub innej formy p艂atno艣ci, z kt贸rej korzysta, oraz posiada wystarczaj膮ce 艣rodki lub odpowiednie mo偶liwo艣ci kredytowe na pokrycie koszt贸w Produktu.
鈻 Ceny jednostkowe Produkt贸w, wskazane na Stronie, nie s膮 cenami ostatecznymi. Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do podania ostatecznej ceny zakupu bezpo艣rednio przed Z艂o偶eniem Zam贸wienia. Na cen臋 ostateczn膮 Produktu sk艂ada si臋 cena jednostkowa Produktu oraz koszt przesy艂ki. 鈻 Sprzedaj膮c nie pobiera od Klienta, w zwi膮zku ze stosowaniem okre艣lonych sposob贸w p艂atno艣ci, op艂at kt贸re s膮 wy偶sze od koszt贸w poniesionych przez Sprzedaj膮cego w zwi膮zku z korzystaniem z tych sposob贸w. Sprzedaj膮cy bezpo艣rednio przed Z艂o偶eniem Zam贸wienia poinformuje Kupuj膮cego o ewentualnych op艂atach wynikaj膮cych z okre艣lonego sposobu dokonania p艂atno艣ci.
鈻 Je艣li na Stronie nie podano inaczej, wszelkie ceny podane s膮 w walucie obowi膮zuj膮cej w Polsce.
鈻 Zam贸wienie stanowi wi膮偶膮c膮 ofert臋 zakupu zam贸wionego Produktu do momentu wystawienia przez Sprzedaj膮cego Potwierdzenia Zam贸wienia lub otrzymania zawiadomienia o cofni臋ciu Zam贸wienia, je艣li nast膮pi to wcze艣niej.
鈻 Sprzedaj膮cy dor臋cza Klientowi Potwierdzenie Zam贸wienia poprzez wiadomo艣膰 e-mail.
鈻 Umowa Sprzeda偶y dotyczy wy艂膮cznie Produkt贸w, kt贸rych wysy艂k臋 Sprzedaj膮cy potwierdzi艂 w Potwierdzeniu Zam贸wienia. Sprzedaj膮cy nie jest zobowi膮zany dostarczy膰 jakichkolwiek innych Produkt贸w mog膮cych stanowi膰 cz臋艣膰 Zam贸wienia dop贸ki nie wy艣le Potwierdzenia Zam贸wienia dotycz膮cego tych Produkt贸w.
鈻 Sprzedaj膮cy zastrzega sobie prawo do odst膮pienia od realizacji Zam贸wienia w przypadku, gdy Formularz Zam贸wienia nie zosta艂 wype艂niony prawid艂owo, tzn.:
- dane podane w formularzu zam贸wienia s膮 niekompletne.
- dane podane w formularzu zam贸wienia s膮 nieprawdziwe.

2. DOSTAWA
鈻 Koszty wysy艂ki Zam贸wienia pokrywa Klient.
鈻 Zam贸wienie dostarczane jest przez firm臋 kuriersk膮 DPD.
鈻 Czas dostarczenia Zam贸wienia jest zale偶ny od wybranej formy p艂atno艣ci. Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do mo偶liwie najszybszego dostarczenia Produktu, a w ka偶dym przypadku nie p贸藕niej ni偶 30 dni od zawarcia Umowy Sprzeda偶y. Firma kurierska dostarcza zam贸wienia od poniedzia艂ku do pi膮tku w dni robocze.
鈻 DARMOWEJ WYSYLKI POWYZEJ 1000Z艁
鈻 W przypadku wprowadzenia ogranicze艅 zwi膮zanych z dostaw膮 przesy艂ek, Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋, przed zakupieniem Produktu przez Klienta, do poinformowania o nich Klienta.
鈻 Wraz z wej艣ciem przez Klienta lub osob臋 trzecia wskazan膮 przez Klienta w fizyczne posiadanie towaru ryzyko utraty lub uszkodzenia towar贸w przechodzi na Klienta.

3. ODSTAPIENIE OD UMOWY
鈻 Klientowi przys艂uguje prawo do odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y zawieranej na odleg艂o艣膰 przez okres 30 dni, bez podawania jakichkolwiek powod贸w i bez ponoszenia jakichkolwiek koszt贸w.
鈻 Okres na odst膮pienie od Umowy Sprzeda偶y, o kt贸rym mowa w ust. 5.1 niniejszego Regulaminu, wygasa po up艂ywie 30 dni od dnia:
- w kt贸rym Klient lub osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie Produktu lub
- w przypadku z艂o偶onego przez Klienta jednego Zam贸wienia obejmuj膮cego wiele Produkt贸w, kt贸re dostarczane s膮 osobno - dnia, w kt贸rym Klient lub osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego z Produkt贸w.
- w przypadku dostarczenia Produkt贸w partiami lub w cz臋艣ciach - dnia, w kt贸rym Klient lub osoba trzecia inna ni偶 przewo藕nik i wskazana przez Klienta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub cz臋艣ci;
鈻 Klient informuje Sprzedaj膮cego przed wyga艣ni臋ciem okresu na odst膮pienie od Umowy Sprzeda偶y o swojej decyzji o odst膮pieniu od Umowy. W tym celu konsument mo偶e:
- skorzysta膰 ze wzoru formularza odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y zawartego w za艂膮czniku do niniejszego Regulaminu albo.
- z艂o偶y膰 jakiekolwiek inne jednoznaczne o艣wiadczenie, w kt贸rym informuje o swojej decyzji o odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y.
鈻 Klient wykona艂 prawo do odst膮pienia od Umowy Sprzeda偶y w okresie na odst膮pienie od Umowy je偶eli przekaza艂 informacj臋 o wykonaniu prawa do odst膮pienia od Umowy przed wyga艣ni臋ciem wskazanych okres贸w.
鈻 Sprzedaj膮cy zwraca wszystkie p艂atno艣ci otrzymane od Klienta, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta, bez zb臋dnej zw艂oki, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym zosta艂 poinformowany o decyzji Klienta o odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y.
鈻 Gdy Klient wyra藕nie wybra艂 spos贸b dostarczenia inny ni偶 najta艅szy standardowy spos贸b dostarczenia oferowany przez Sprzedaj膮cego, Sprzedaj膮cy nie jest zobowi膮zany do zwrotu dodatkowych koszt贸w.
鈻 W przypadku odst膮pienia od umowy Sprzedaj膮cy zastrzega, i偶 Klient ponosi wszelkie bezpo艣rednie koszty zwrotu Produktu (w szczeg贸lno艣ci koszty odes艂ania Produktu do siedziby Sprzedaj膮cego).
鈻 Sprzedaj膮cy dokonuje zwrotu przy u偶yciu takich samych 艣rodk贸w p艂atniczych, jakie zosta艂y u偶yte przez Klienta w pocz膮tkowej transakcji, chyba 偶e Klient w spos贸b wyra藕ny zgodzi艂 si臋 na inne rozwi膮zanie i pod warunkiem 偶e konsument nie poniesie 偶adnych koszt贸w w zwi膮zku z takim zwrotem. Sprzedaj膮cy zwraca kupuj膮cemu koszty dostawy w r贸wnowarto艣ci najta艅szego spo艣r贸d oferowanego przez niego sposob贸w dostawy.
鈻 O ile Sprzedaj膮cy nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt, mo偶e on wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem kwot otrzymanych od Klienta do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi najwcze艣niej.
鈻 O ile Sprzedaj膮cy nie zaproponowa艂, 偶e sam odbierze Produkt, Klient odsy艂a Produkt lub przekazuje go Sprzedaj膮cemu lub osobie upowa偶nionej przez Sprzedaj膮cego do odbioru Produkt贸w, bez zb臋dnej zw艂oki, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia, w kt贸rym poinformowa艂 Sprzedaj膮cego o swojej decyzji o odst膮pieniu od Umowy Sprzeda偶y. Termin zostaje zachowany, je偶eli Klient ode艣le Produkty przed wyga艣ni臋ciem okresu 14 dni.
鈻 Klient odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie warto艣ci Produkt贸w wynikaj膮ce z obchodzenia si臋 z Produktami w spos贸b inny ni偶 konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produkt贸w. Klient w 偶adnym przypadku nie odpowiada za zmniejszenie warto艣ci Produkt贸w w przypadku gdy Sprzedaj膮cy nie poinformowa艂 go o prawie do odst膮pienia od umowy.
鈻 Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 dostarczy膰 konsumentowi towary, kt贸re s膮 zgodne z Umow膮 Sprzeda偶y, nieuszkodzone, w zam贸wionych ilo艣ciach oraz zgodne z najnowszymi publikowanymi instrukcjami producenta zamieszczonymi na Stronie lub w materiale o Produkcie w momencie sk艂adania Zam贸wienia.
鈻 Sprzedaj膮cy odpowiada wobec Klienta za jakikolwiek brak zgodno艣ci Produktu z wy偶ej wskazanymi elementami.
鈻 W przypadku niezgodno艣ci Produktu z Umow膮 Sprzeda偶y Sprzedaj膮cy zobowi膮zuje si臋 do przywr贸cenia Produktu do stanu zgodnego z Umow膮 Sprzeda偶y w drodze naprawy lub wymiany lub do rozwi膮zywania umowy w odniesieniu tych Produkt贸w.
鈻 Klient mo偶e 偶膮da膰 odpowiedniego obni偶enia ceny lub rozwi膮zania Umowy Sprzeda偶y
- je偶eli Klient nie jest uprawniony do naprawy lub wymiany;
- je偶eli Sprzedaj膮cy nie wykona艂 naprawy lub wymiany w rozs膮dnym czasie lub;
- je偶eli Sprzedaj膮cy nie wykona艂 naprawy lub wymiany bez powodowania znacznej niedogodno艣ci dla konsumenta.
鈻 Reklamacj臋 mo偶na z艂o偶y膰 pisemnie lub poczt膮 elektroniczn膮
鈻 Sk艂adaj膮c reklamacj臋 nale偶y dostarczy膰 reklamowany Produkt wraz z wype艂nionym zg艂oszeniem reklamacyjnym, stanowi膮cym za艂膮cznik do niniejszego Regulaminu.
鈻 Zasadno艣膰 reklamacji zostanie rozpatrzona w ci膮gu 14 dni od daty dostarczenia Produktu.
Klientowi zostan膮 zwr贸cone poniesione koszty niezb臋dne do realizacji jego praw.